www.phukethotelsupply.com มีความปลอดภัย ใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีระบบการชำระเงินผ่านเว็บไซต์ เป็นเพียงเว็บสื่อกลางอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการเลือกชมสินค้าของทางบริษัทค่ะ