สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภูเก็ต โฮเทล ซัพพลาย

ภูเก็ตโฮเทล ซัพพลาย · ท่านทราบหรือไม่ว่า ในแต่ละวัน มีผู้ค้นหาข้อมูลสินค้าหรือซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตถึง ...... ล้......

อ่านต่อ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูเก็ต

ภูมิประเทศ-ที่ตั้ง ภูเก็ตเป็นเกาะ ที่ใหญ่ที่สุด ใน ประเทศไทย แวดล้อมด้วย เกาะเล็ก เกาะน้อย ต่างๆ 32 เกาะ ตั......

อ่านต่อ

เทศกาลในภูเก็ต

วันท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ทุกวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองและการแสดงแสง สี เสียง เืพื่อเป็นการระลึกถึงการชนะศึกในสงครามเก้าท......

อ่านต่อ

อาหารพื้นเมืองภูเก็ต

ภูเก็ตเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร อาหาร ของชาวภูเก็ต เป็นอาหาร ที่ได้รับ การผสมผสาน ทางวัฒนธรรม ของชาวพื้นเมือง และชาวจีน ดังนั้น อาหารภูเก็ต จึงม......

อ่านต่อ

การจัดแบ่งแผนกงานต่าง ๆ ในโรงแรม

การจัดแบ่งแผนกงานต่าง ๆ ในโรงแรม แผนกครัว (The Kitchen) ในโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีห้องอาหารหลายห้องและบาร์เครื่องดื่มอยู่หลายจุด มักจะมีตำแหน่งและบุ......

อ่านต่อ

การจัดองค์การและหน้าที่ของงานโรงแรม

การจัดองค์กรของกิจการโรงแรม สามารถแบ่งการบริหารงานของส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1.คณะกรรมการบริหาร (Board of Director) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือ......

อ่านต่อ

ระบบบริหารโรงแรม

ระบบบริหารโรงแรม จี,ช้อยและมาเค็นส์ ( Gee , choy and Makens , 1984 : 219 - 220 ) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการและการดำเนินงานการโรงแรมสามารถทำได้ 4 วิธ......

อ่านต่อ

ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น

ประเภทของโรงแรมมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งดังนี้ 1. แบ่งตามทำเลที่ตั้ง 2. แบ่งตามหน้าที่ 3. แบ่งตามจำนวนห้องพัก 4. แบ่งตามราคาค่าห้อง 5. แบ่งตามระยะเว......

อ่านต่อ

Five Tough Interview Questions…and How to Handle Them

Many a job seeker has spent the night before an eagerly-anticipated interview tossing and turning, haunted by visions of the difficult questions the......

อ่านต่อ

Important words and phrases for job application

Application Form = แบบฟอร์มใบสมัครงาน ......

อ่านต่อ
น้ำตาลฟรุคโตสคือ ?????

น้ำตาลฟรุคโตสคือ ?????

ฟรุคโทส และ น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส คือ? “ฟรุคโทส” (Fructose) เป็นน้ำตาลที่มีอยู่โดยธรรมชาติในพืชผัก ผลไม้ ต่างๆ ฟรุคโทสเป็นน้ำตาลโ......

อ่านต่อ
view