สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การจัดแบ่งแผนกงานต่าง ๆ ในโรงแรม

การจัดแบ่งแผนกงานต่าง ๆ ในโรงแรม แผนกครัว (The Kitchen) ในโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีห้องอาหารหลายห้องและบาร์เครื่องดื่มอยู่หลายจุด มักจะมีตำแหน่งและบุ......

อ่านต่อ

การจัดองค์การและหน้าที่ของงานโรงแรม

การจัดองค์กรของกิจการโรงแรม สามารถแบ่งการบริหารงานของส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1.คณะกรรมการบริหาร (Board of Director) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือ......

อ่านต่อ

ระบบบริหารโรงแรม

ระบบบริหารโรงแรม จี,ช้อยและมาเค็นส์ ( Gee , choy and Makens , 1984 : 219 - 220 ) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการและการดำเนินงานการโรงแรมสามารถทำได้ 4 วิธ......

อ่านต่อ

ประเภทของโรงแรมและการแบ่งระดับชั้น

ประเภทของโรงแรมมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งดังนี้ 1. แบ่งตามทำเลที่ตั้ง 2. แบ่งตามหน้าที่ 3. แบ่งตามจำนวนห้องพัก 4. แบ่งตามราคาค่าห้อง 5. แบ่งตามระยะเว......

อ่านต่อ
view