สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com1.  สั่งซื้อทางโทรศัพท์

     สามารถโทร.สั่งซื้อได้ที่ 081-9783125 หรือ 088-7661126

     สั่งซื้อได้ทุกวัน  8.00 น. ถึง  20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.   สั่งซื้อทางแฟกซ์
      สามารถส่งแฟกซ์ใบสั่งซื้อสินค้าได้ที่ เบอร์ 076-375758
      ส่งแฟกซ์อัตโนมัติได้ทุกวัน

3.   สั่งซื้อทางอีเมล์
      สามารถส่งรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ อีเมล์ Phukethotelsupply@hotmail.com

4.     ติดต่อทางไลน์ เพื่อสั่งซื้อสินค้า PKTSUPPLY


วิธีการชำระเงิน

      กรุณา ได้รับการยืนยันยอดชำระค่าสินค้าก่อนโอนชำระค่าสินค้า ตามข้อตกลง ราคาค่าสินค้า และค่าขนส่งสินค้า และวิธีการจัดส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในเรื่องช่องทางการ จัดส่งสินค้าที่ทางลูกค้าสามารถจัดหาได้เองหรือมีความประสงค์ให้ทางบริษัท จัดหาวิธีการจัดส่งที่สะดวกที่สุดให้กับลูกค้า

สำหรับลูกค้าให้จังหวัดภูเก็ต

1.  ลูกค้าชำระด้วยเงินสดที่บริษัท หรือ โอนชำระผ่านบัญชีบริษัท ภูเก็ตโฮเทลซัพพลาย จำกัด

     1.  บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัสเจ้าฟ้า เลขที่ 406-287731-6

      บัญชีออมทรัพย์


   2.  บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัสเจ้าฟ้า ภูเก็ต เลขทีบัญชี 574-2-02934-6 

     บัญชีออมทรัพย์

2.   ลูกค้าเครดิตโดยได้รับการอนุมัติการขอเปิดเครดิตกับทางบริษัท ตามวงเงินที่อนุมัต และระยะ
      เวลาการให้เครดิต
  หากผิดนัดการชำระหนี้จะต้องชำระค่าดอกเบี้ยร้อยละ 2.5% ของยอดค้าง 
      ชำระเป็นรายเดือน


สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

       สามารถชำระได้โดยโอนชำระผ่านบัญชีบริษัท ภูเก็ตโฮเทลซัพพลาย จำกัด
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัสเจ้าฟ้า ภูเก็ต เลขที่บัญชี 574-2-02934-6
บัญชีออมทรัพย์
และส่งแฟกซ์ หลักฐานยืนยันการชำระสินค้าได้ทีเบอร์แฟกซ์ 076-375758 หรือ
ส่งเอกสารทางอีเมล phukethotelsupply@hotmail.comการจัดส่งสินค้า

      หลังจากได้รับการชำระค่าสินค้าแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าในสต็อกให้ทันทีโดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 7 วัน หากเป็นกรณีสินค้าที่ต้องสั่งทำทางบริษัทจะต้องได้รับการมัดจำเพื่อชำระค่าสินค้า และระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่บริษัทจะตกลงกับลูกค้าแ่ต่ละกรณีของการสั่งซื้อ
 

view